Empower Empower

Empower

Karjera

Esiet sveicināti

Empower mājaslapā!

Mēs - SIA Empower, esam starptautiskas enerģētikas un tehnoloģiju kompāniju apvienības Empower Group uzņēmums.

Mēs darbojamies saskaņā ar starptautiskiem kvalitātes standartiem ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001.

Mūsu uzņēmuma darbības jomas ir augstsprieguma tīklu būvniecība, zemsprieguma un vidējā sprieguma tīklu būvniecība, telekomunikāciju tīklu būvniecība, energoindustrija un  ēku būvniecība.

Mūsu piedāvājums sadarbības partneriem ir projektēšana, būvniecība, uzstādīšana, montāža, elektromontāža, uzturēšana, modernizācija, apkope, remonts šādos objektos:

 • augstsprieguma apakšstacijas, augstsprieguma gaisvadu līnijas, augstsprieguma kabeļu līnijas;
 • zemsprieguma un vidējā sprieguma kabeļu un gaisvadu elektrolīnijas, vidējā sprieguma apakšstacijas;
 • telekomunikācijas, radiosakaru un mobilo operatoru bāzes stacijas, iekārtas un antenas, mobilo sakaru torņi, elektronisko sakaru tīkli, optiskie un vara sakaru mobilie tīkli, telekomunikāciju kabeļu tīkli, radiosakaru torņi un masti, sakaru operatoru antenas torņos, iekšējie un ārējie telekomunikāciju tīkli, videonovērošanas sistēmas, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas, apsardzes sistēmas, sakaru konteineri, ārtelpu telekomunikāciju skapji un konteineri;

 • mehāniskās iekārtas, elektroiekārtas un kontroles mēraparatūra (t.sk. sūkņi, palīgsistēmas, hidraulikas un spiestā gaisa sistēmas), cauruļvadu sistēmas, hidrotehniskās būves, hidrotehniskās iekārtas, betona virsmas, siltuma ražošanas iekārtas, ugunsdzēsības sistēmas, automatizētās kontroles sistēmas;
 • rūpnieciskās ēkas un publiskās ēkas;
 • inženierbūves.
 • Mēs veicam arī kompleksus projektēšanas, piegādes un montāžas darbus.

Vairāk par mūsu pakalpojumiem un projektiem lasiet šeit!

 

 

Sadarbojoties ar mums, Jūs iegūstat uzticamu biznesa partneri, kuram ir šādas, abpusēji izdevīgas priekšrocības:

 • starptautiska pieredze augstsprieguma tīklu, zemsprieguma un vidējā sprieguma tīklu, telekomunikāciju tīklu, kā arī energoindustrijas  un inženierbūvniecības objektu būvniecībā;
 • augsti kvalificēti un pieredzes bagāti speciālisti;
 • kvalitatīvi padarīts darbs sadarbības līgumā noteiktajā termiņā;
 • konkurētspējīgas pakalpojumu izmaksas.

Mūsu kontaktinformācija

Empower SIA centrālais ofiss Rīgā
Adrese: Sila iela 1a, Rīga, Latvija, LV-1057
Tālrunis: +371 677 16811
Fakss: +371 677 16810
E-pasts: empower@empower.lv

 

Empower Group uzņēmumi darbojas Somijā, Zviedrijā, Igaunijā Latvijā, Lietuvā un Norvēģijā, realizējot dažādus projektus enerģētikas un tehnoloģiju jomā.

Vairāk par Empower Group pakalpojumiem lasiet šeit!

 

Empower SIA

 

Kvalitātes standarti

        

 

Latvijas Būvniecības Gada Balva

 

 

Empower Group projekti