Empower

Empower elgesio kodeksas – įsipareigojimų vykdymo politika

Empower misija, kaip tai apibrėžta Empower valdymo politikoje, yra siekti pelningo paslaugų verslo, Empower paslaugomis padedant klientams tobulinti savo verslą. Siekdama vykdyti šią misiją, Empower įsipareigojo laikytis aukščiausių teisės ir etikos standartų visoje savo verslo praktikoje. Tai apima pareigas darbuotojams, verslo partneriams, kitiems suinteresuotiems asmenims bei visuomenei apskritai.

Šio elgesio kodekso tikslas yra apibrėžti bendruosius principus, kurių mes, Empower įmonė bei mūsų tiekėjai, privalome laikytis savo kasdienėje veikloje. Kitaip tariant, šis elgesio kodeksas apibrėžia tai, kaip mes dirbame – kartu, su klientais, tiekėjais ir kitais asmenimis. Būdama atsakinga įmone, Empower, per savo darnią plėtrą ir nuolatinį darbą, yra apsibrėžusi tris sritis. Šios sritys yra: Verslas, Žmonės ir Aplinka.

Kiekvienas darbuotojas ir konsultantas, dirbantis Empower, nepriklausomai nuo savo vykdomų užduočių ar užimamų pareigų, turi visada laikytis šio elgesio kodekso, įmonės pagrindinių politikos krypčių bei taisyklių, kurias laikas nuo laiko nustato įmonės vadovybė. Visos pagrindinės politikos kryptys bei taisyklės turi būti suderintos su šiuo elgesio kodeksu.

Bokstu statyba

Tiekėjai ir verslo partneriai yra svarbi bei neatskiriama „Empower" įmonės visos vertės grandinės dalis. Tikimasi, kad, susipažinę su pateikta informacija, jie valdys savo verslą laikydamiesi tų pačių aukštų teisės ir etikos standartų bei įgyvendins tokią pačią verslo praktiką kaip ir „Empower". „Empower" skatina šio elgesio kodekso taikymą stebėdama savo tiekėjų ir verslo partnerių veiksmus. Be to, „Empower" yra įsipareigojusi laikytis visų teisės, etikos bei su sveikata, sauga ir aplinkosauga susijusių gairių, kurias išleidžia jos Klientai.

Empower grupės elgesio kodeksas