Empower Apsauga nuo kritimo

Apsauga nuo kritimo

Apsauga nuo kritimo iš aukščio

Atliekant aukštuminio statinio techninę priežiūrą ar aukštyje esančios įrangos aptarnavimą, tenka kopėčioms užlipti į keliasdešimt metrų aukštį – susiduriama su kritimo iš aukščio rizika. Padedame klientams sukurti nuoseklią profesinės rizikos prevencijos strategiją darbo vietose ir pasirūpinti, kad dirbti aukštyje būtų saugu.

Mūsų įmonė  projektuoja, tiekia bei montuoja įvairių Europos gamintojų apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistemas.  Gamintojų apmokyti ir sertifikuoti mūsų įmonės specialistai prižiūri ir kasmet atlieka privalomą apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistemų patikrą.

Rinkoje yra siūloma nemažai skirtingų gamintojų produktų, šiame puslapyje rasite mūsų siūlomų apsaugos nuo kritimo iš aukščio produktų trumpą apžvalgą ir pagrindines charakteristikas.

Visos mūsų siūlomos vertikalios vedlinės atitinka standarto EN 353-1 ir procedūros CNB/P/11.073 reikalavimus, turi notifikuotų įstaigų išduotus EB tipo patikros sertifikatus.

Būtinos priemonės saugiam statinio naudojimui garantuoti turi būti numatomos statinio projekte. Jau seniai žinoma, kad kolektyvinės apsaugos priemonės – kopėčių lankai – negali apsaugoti  darbuotojo nuo kritimo ir susižalojimo į aplinkines konstrukcijas. Todėl aukštuose statiniuose būtina įrengti tinkamas individualias apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemones - vertikalias vedlines. Kritimo stabdytuvas (karietėlė) lengvai slysta bėgiu ar lynu ir iš karto užsifiksuoja, jei darbuotojas krenta. Vedlines projektuoja ir įrengia sertifikuoti specialistai, ir naudoti jas dirbant patogu ir nesudėtinga.

Saugiam darbui ant stogų, vagonų, vilkikų priekabų, judančių tiltinių kranų  ar bet kur, kur reikia dirbti aukštyje, yra projektuojamos ir montuojamos specialios horizontalios apsaugos nuo kritimo iš aukščio inkaravimo vedlinės arba bent įrengiami inkaravimo taškai (LST EN 795:2012) – horizontaliai  tvirtinamas stacionarus bėgis arba plieninis lynas su slankiojančiu kritimo blokatoriumi – karietėle. Ant plokščių ar šlaitinių pastatų stogų saugiu atstumu nuo krašto dažniausiai montuojamos lyno vedlinės, o bėgio vedlinės paprastai įrengiamos virš darbuotojo darbinės padėties: jos leidžia laisvai judėti išilgai vagonų, kranų  ar cisternų. Kartu su bėgiu ar lynu slankiojančia karietėle dar naudojamas kritimo blokatorius su savaime įsitraukiančiu lynu.

Tiek horizontalios, tiek vertikalios vedlinės būna dviejų tipų: bėgio ar plieninio lyno tipo. Pasirinkdami vedlinės tipą, įvertinkite visus rizikos veiksnius, naudojimo dažnumą, darbų aukštyje specifiką, technines galimybes ir eksploatacijos kaštus. Apsispręsti gali padėti Valstybinės darbo inspekcijos svetainėje paskelbtos metodinės rekomendacijos ir mūsų įmonės specialistų konsultacijos.

KOKIA APSAUGA NUO KRITIMO IŠ AUKŠČIO: BĖGIS ar LYNAS

Bėgio tipo vedlinės yra brangesnės, bet turi nemažai privalumų lyginant jas su lyno sistemomis. Abiejų tipų vedlinės paprastai tvirtinamos prie kopėčių. Bėgio tipo vedlinės ne tik apsaugo darbuotoją nuo kritimo, bet netgi sutvirtina statinio konstrukciją; be jokių papildomų konstrukcijų viršuje bėgio vedlinę galima pratęsti, kad nuo vedlinės neatsisegęs darbuotojas saugiai išliptų ant bokšto aikštelės. Kritimo  stabdytuvų (karielėlės) neįmanoma įkišti į bėgį neteisinga kryptimi, o sumontavus papildomus mazgus galima keisti vedlinės judėjimo kryptį. Kritimo atveju darbuotojas lieka prie pat kopėčių ir bėgio vedlinės, todėl tikimybė susižaloti į aplinkines konstrukcijas labai nedidelė. Lyno vedlinių eksploatacijai labai svarbus tinkamas lyno įtempimas, jų naudojimą dažnai apsunkina vėjas, kuris gali sukelti lyno sukimosi efektą.

Lyno tipo vedlinės eksploatacijos kokybė didžia dalimi priklauso nuo lyno įtempimo. Per stipriai įtemptas lynas gali pakenkti statinio konstrukcijai, o laisvas apsunkina karietėlės judėjimą, lynas tampa paslankus, todėl kritimo atveju kyla pavojus susižeisti į gretimas statinio konstrukcijas. Šias sistemas dažniausiai rekomenduojama montuoti žemesniuose (iki 20 m aukščio) statiniuose. Būtina patikrinti ir plieninį lyną, nes kritimo stabdytuvas lyną užrakina spausdamas jį, todėl lynas gali būti deformuojamas (priešingai nei bėgio sistemose).