Empower

Apie Empower grupę

 

UAB Empower-Fidelitas yra jungtinio Lietuvos ir Suomijos kapitalo įmonė, priklausanti tarptautinei įmonių Grupei Empower, kuri yra viena didžiausių paslaugų teikėjų energetikos, telekomunikacijų bei pramonės sektoriuose Skandinavijos ir Baltijos valstybėse.

Empower Grupė specializuojasi elektros ir komunikacijos tinklų projektavimo, statybos, valdymo ir techninės priežiūros srityse, taip pat vėjo energijos jėgainių instaliavimo ir techninės priežiūros srityse. Daugiau apie Empower Grupės veiklos rezultatus galite paskaityti čia.

 

Empower Grupės paslaugų teikimo strategija grindžiama šiais pagrindiniais principais:

  • Saugumas.
  • Patikimumas.
  • Naudingumas.

Įgyvendinant Empower grupės strategiją, remiamasi šiomis kertinėmis vertybėmis:

  • Patikimumas – įsipareigojimų vykdymas, rizikos nustatymas ir valdymas, atsakomybė visuose organizacijos lygmenyse.
  • Tikslo siekimas – rezultatų ir pridėtinės vertės kūrimas, atsakomybė prieš klientus ir visuomenę.
  • Lankstumas – gebėjimas dirbti pasikeitus aplinkybėms, naujų galimybių paieška, mokėjimas prisitaikyti prie pokyčių.
  • Atvirumas – dalinimasis patirtimi ir žiniomis, pagalba, solidarumas, nuoširdumas ir sąžiningumas, net ir iškilus sunkumams.
  • Bendradarbiavimas – sinergijos efekto pranašumų panaudojimas savo veiklos tobulinimui, efektyvesnių sprendimų paieška.

Empower Grupė siekia tapti pirmuoju klientų pasirinkimu Skandinavijos ir Baltijos šalyse.

fidelitas empower