Empower

2017 m. sausio 7 d. Empower-Fidelitas paminėjo veiklos dvidešimtmetį

Mūsų įmonei jau dvidešimt metų!

2017 m. sausio 7 d. UAB Empower-Fidelitas šventė veiklos dvidešimtmetį.

Gausiai susirinkusius įmonės darbuotojus su šeimomis sveikino ilgametis bendrovės direktorius Vaclovas Kirkilis. Prisiminęs įmonės istoriją, apibendrinęs veiklos rezultatus bei pagrindines vertybes, atminimo dovanėles bei raštus įteikė trims darbuotojams, kurių darbo stažas mūsų įmonėje jau 20 metų.