Empower Vastuullisuus

Vastuullisuus

Building a Smarter Society

Empowerin vastuullisen toimintatavan ohje

Empowerin johdon toimintaperiaatteissa Empowerin missioksi on määritelty kannattavan palveluliiketoiminnan harjoittaminen auttamalla asiakkaita kehittämään liiketoimintaansa Empowerin palvelujen avulla. Tämän tehtävän toteuttamiseksi Empower on sitoutunut noudattamaan korkeimpia lainsäädännön sekä eettisiä vaatimuksia kaikessa liiketoiminnassaan. Näihin sisältyy muun muassa vastuu työntekijöitämme, liikekumppaneitamme sekä muita sidosryhmiä ja yhteiskuntaa kohtaan.

Tässä vastuullisen toimintatavan ohjeessa ("toimintaohje") määritellään ne yhteiset periaatteet, joita meidän kaikkien Empowerissa sekä toimittajiemme tulee noudattaa joka päiväisessä toiminnassamme. Toisin sanoen toimintaohje määrittelee, miten meidän tulee työskennellä yhdessä ja asiakkaidemme, toimittajiemme sekä muiden kanssa. Empower on määritellyt kolme kokonaisuutta vastuullisuuteen ja päivittäiseen työskentelyymme vastuullisena yhtiönä. Nämä ovat:

Empower pyrkii aktiivisesti edistämään vastuullisen toimintatavan ohjeen noudattamista muun muassa sen sisällön aktiivisella kommunikoinnilla työntekijöilleen. Lisäksi Empower valvoo sisäisesti, että tätä toimintaohjetta noudatetaan.

 

 

Jokaisen Empowerin työntekijän ja konsultin tulee aina - työtehtävistä riippumatta – noudattaa tätä toimintaohjetta sekä muita toimintaohjeen perusteella annettuja tai tälle toimintaohjeelle alisteisia johdon kulloinkin antamia ohjeita. 

Yhtiössä annetut muut ohjeet tai politiikat eivät saa olla ristiriidassa tämän toimintaohjeen kanssa. 

Toimittajat ja liikekumppanit ovat Empowerin kokonaisarvoketjun tärkeä ja keskeinen osa. Toimittajiemme ja liikekumppaneiden odotetaan annettujen ohjeiden perusteella noudattavan liiketoiminnassaan samoja korkeimpia lainsäädännön sekä eettisiä vaatimuksia ja liiketoimintakäytäntöjä, joita mekin noudatamme. Empower edistää toimintaohjeen noudattamista valvomalla toimittajiensa ja liikekumppaniensa toimintaa. Lisäksi Empower on sitoutunut noudattamaan asiakkaidemme antamia oikeudellisia, eettisiä ja HSE- ohjeita. 

Empowerin Code of Conduct