Empower

Mida me pakume?

Meie ärimudeliks on teenused ärilt-ärile (B2B) ehk teenused on suunatud eelkõige suurklientidele: võrguettevõtjad, mobiilside operaatorid jt. Teostame töid riiklikele ametitele ja ministeeriumitele, osutame teenuseid alltöövõtuna üldehitusefirmadele ning teistele eraõiguslikele äriklientidele.

Pakume teenuseid järgnevates valdkondades: kõrgepingealajaamad ja -liinid, kesk- ja madalpingevõrgud, telekommunikatsioonivõrgud ning tuulepargid.

Suudame teostada parimaid tehnilisi täislahendusi projekteerimistöödest, seadmete ja materjalide hankest, ehitus-paigaldustöödest kuni seadistus-mõõdistustöödeni. Hangime kliendi soovil vajalikud load ja kooskõlastused, teostame elektripaigaldiste auditit ja teostame elektrotehnilisi katsetusi

Tuulikute, telekommunikatsiooniseadmete, kõrge-, kesk- ja madalpinge alajaamade ja võrkude  hooldus on meie igapäevane töö, millega tagame kliendi seadmete pikaajalise ja tõrgeteta töö. Ettevõttes on loodud käidu- ja avariiteenistused, mis pakuvad ööpäevaringselt teenuseid rikete likvideerimiseks ja käidu korraldamiseks. Empower teeb kõrgepinge- ja madalpinge õhuliinide erakorralist hooldus- ja remonttöid. Vajadusel pakume lisaks elektrivõrgu käidule ka pidevat mehitatud kohalolekut ning teostame tänavavalgustuse hooldust- ja taastusremonti. Omame kogemusi sidevõrkude hooldamisel.Tuuleparkide hooldusteenust pakub meie tütarettevõte Empower 4Wind OÜ.

Oleme usaldusväärne partner ja tagame oma teenuse kvaliteedi.