Konstruktion

Energibranschens byggpartner för helhetslösningar

Vi är stolta över bredden på våra medarbetares expertkunskaper och deras förmåga att lösa även kundernas mest krävande problem med hög kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt inom överenskommen tid.

Vi tillhandahåller konstruktions-, bygg-, installations-, underhålls- och drifttjänster från en och samma plats. Vi genomför för- och genomförbarhetsstudier för nätet, utformar implementeringen och underhåller både kraftnät och kraftstationer på ett professionellt sätt. Det borgar för avbrottsfri drift. Vi är stolta över våra medarbetares mångsidiga expertkunskaper och deras förmåga att lösa även kundernas mest krävande problem med hög kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt inom överenskommen tid.

Byggtjänster för vindkraftsparker

Vi arbetar som huvudentreprenör i flera vindkraftsparkprojekt och är således ansvariga för hela anläggningen av vindkraftsparkens infrastruktur, vilket kan omfatta bland annat parkens inre vägar och lyftområden, omläggningsvägar, uppställningsplatser för kraftverken, interna kraft- och telenät samt transformatorstationer. Våra kunskaper om just den nordiska energimarknaden hjälper oss att producera förnybar el åt våra kunder på ett lönsamt sätt. Vi följer aktivt branschens utveckling och ligger i framkant med att använda nya innovationer i våra projekt.

Lehtirova vindkraftprojekt
CASE: OX2

Lehtirova vindkraftprojekt har varit ett viktigt strategiskt steg för Empower på den svenska marknaden och har stärkt det långsiktiga samarbetet mellan OX2 och Empower i vindkraftsbyggande.

Service- och anläggningsarbete på elnät

Vi bygger ett väderbeständigt elnät för att säkra leveransen av el och minimera elavbrotten. Vi genomför våra klienters investeringsprogram på ett effektivt och hållbart sätt, med hänsyn till miljöfrågor.

Anläggningstjänster för kraftledningar

Vi bygger kraftledningar med moderna metoder. Vi agerar som en ansvarsfull partner i krävande och omfattande kraftledningsprojekt. Vår mångåriga erfarenhet inom anläggning av överföringsledningar och vårt aktiva internationella partnernätverk säkerställer högkvalitativ anläggning och optimal materialanskaffning.

Ett lyckat projekt i samarbete
CASE: Svenska Kraftnät

Världens näst äldsta 400 kV- ledning återigen i drift. Empower var med i ombyggnationsprojektet.

Anläggningstjänster för transformatorstationer

Vi moderniserar och förnyar våra kunders transformatorstationer och bygger även helt nya stationer. Vi har erfarenhet av omfattande projekt och att arbeta under krävande förhållanden där ny teknik integreras i den gamla miljön. Vår gedigna konstruktionsexpertis ger en stabil grund åt våra anläggningstjänster för transformatorstationer och bidrar till vår högkvalitativa produktion.

Nyckelfärdiga projekt med lång erfarenhet

Vi genomför våra nyckelfärdiga fullserviceprojekt med hög kvalitet och punktlig leverans med lång erfarenhet. Vår projektledningsmodell ger flexibla resurser till projekts genomförande, och vår säkerhetskultur ser till att alla kommer hem oskadda efter arbetsdagens slut.

Vi är den ledande globala leverantören av vind- och solkraftstjänster i Finland och vår marknadsandel växer även tack vare positiva kundupplevelser runtom i Sverige.

Våra tjänster täcker hela livscykeln för en vindkraftspark, från utveckling till anläggning, drift och underhåll. Vårt internationella vindkraftsteam består av erfarna branschspecialister.

Våra kunder bygger och underhåller vindkraftsparker, investerar i förnybar energi eller tillhandahåller turbiner eller andra huvudkomponenter till vind- eller solkraftverk. Vi kan utifrån behov agera som en heltäckande tjänsteintegratör eller som en tjänsteleverantör.

Vi gör elöverföringen mer tillförlitlig genom att uppgradera och bygga transformatorstationer med ny och intelligent teknik i Finland, Sverige och Baltikum.

Våra kunder är DSO- och TSO-företag som investerar i kraftnätet. Utöver driftstabilitet har investeringarna även lett till digitalisering och Empower kan modernisera transformatorstationer så att de kan utnyttja ny teknik som till exempel fjärrstyrd kontroll, drift och underhåll. I våra transformatorstationsprojekt förverkligar vi omvandlingen av energibranschen, till exempel genom att förbereda för en ökad användning av elfordon och tillväxten av decentraliserad energiproduktion.

Anläggning av kraftledningar tillhör Empowers kärnkompetenser. Vi har gedigen erfarenhet av att anlägga kraftledningar och har förbättrat användbarheten genom att förnya överföringsnätet i Finland, Sverige och Baltikum.

Utöver vår erfarenhet kan vi även erbjuda våra kunder de senaste innovationerna på området för olika lösningar inom kraftledningsprojekt. Genom att förnya kraftledningar kan vi garantera säkerheten för förbättrad kraftgenerering och göra det möjligt att ansluta nya energiproducenter till nätet.

Kommunikation och proaktivt arbete resulterade i nöjd kund och ett lyckat projekt
Case: Svenska Kraftnät

Empower vann en offentlig upphandling kring ett uppdrag av svenska kraftnät gällande montering av en topplina och optokabel i en befintlig 400 kV luftledning. Det var ett komplicerat  uppdrag med många utmaningar – inte minst då arbetet skulle utföras i utmanande terräng under stor tidspress och man var tvungen att ta ledningen ur drift.

Våra distributionsnätsprojekt säkerställer avbrottsfri kraftförsörjning. Vi hjälper DSO-företag att modernisera och förbättra elnätet så att framtidens behov kan tillgodoses.

I våra projekt förlänger vi kvalitetsgranskningen tiotals år i förväg ur tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt hänseende för att säkerställa jämnast möjliga försörjning av avbrottsfri el.

Vill du veta mer?