Drift och underhåll

Djup domänkompetens

Vår kärnverksamhet är att hjälpa våra kunder att säkerställa och förbättra tillförlitligheten och produktiviteten för deras produktionstillgångar.

För att nå dessa mål har våra drift- och underhållstjänster en central roll. Utvecklingen av vår egen verksamhet baseras på en kontinuerlig modell och vi investerar även stort i digitaliseringslösningar med ny teknik som vi kan erbjuda våra kunder.

Kontrollrum i drift dygnet runt veckans alla dagar

Vårt kontrollrum är i drift dygnet runt sju dagar i veckan. Som våra kunders förlängda arm kan vi sköta övervakning av produktionsanläggningar, transformatorstationer och leveranssystem, såväl som balanshantering, handel på Elbas-marknaden för att kontinuerligt optimera priserna och elförsäljning. Här är vi den enda helt neutrala aktören på den nordiska marknaden. 

Vår kontrollrumspersonal kan ge dig service på finska, svenska och engelska. Övervakningen av kraftproduktion och -distribution dygnet runt alla veckans dagar inkluderar att lösa problem antingen direkt eller genom att kontakta lokala serviceombud som löser problemen på plats. Bland våra kunder finns många vatten- och vindkraftsproducenter med begränsade möjligheter att ha ett eget kontrollrum. 

Oavsett din verksamhets storlek görs balansering av produktion, försäljning och inköp av el för maximal lönsamhet bäst dygnet runt. Vi kan göra detta som en pålitlig partner, i ditt namn och grundat på dina egna handelsprinciper. I likhet med våra övriga tjänster kan vad vårt kontrollrum har att erbjuda anpassas utifrån just dina behov. Vi kan till exempel tillhandahålla dessa tjänster endast utanför kontorstid.

Vill du veta mer?