Världens näst äldsta 400 kV- ledning återigen i drift.

23.09.2018

Det pågår stora investeringar i det svenska stamnätet för el för att möta dagens krav på säkra elleveranser och utbyggnaden av exempelvis förnybar elproduktion.  Divisionen TPD har som underentreprenör åt Svenska Kraftnät varit med om att bygga om den östra av de två befintliga 400 kV ledningarna mellan Stackbo i Gävle kommun och Hamra i Enköpings kommun. Ombyggnaden innebar att den befintliga ledningen revs och ersattes av en ny i befintlig ledningsgata. Den nya ledningen driftsattes med lyckat resultat.

- Empower har gjort ett väldigt bra jobb med bra resultat trots vissa utmaningar. Inledningsvis i den första etappen hade vi problem med kvaliteten på stolpmateriel, som gjorde att vi fick senarelägga hela den första etappen ett helt år. Då vi på Svenska Kraftnät bara kunnat ha avbrott på den befintliga ledningen under åtta veckor somrarna år 2011, 2012 och 2013 har Empower därför fått jobba extra hårt denna och förra sommaren. De har verkligen utfört ett bra arbete och de har hela tiden varit lätta och roliga att samarbeta med, säger Svenska Kraftnäts projektledare Annika Swanberg.

- Det här har varit ett mycket spännande projekt med stora utmaningar- av flera skäl. Ledningen mellan Stackbo och Hamra byggdes redan 1953 vilket gör den till världens näst äldsta 400 kV ledning. Bara det är intressant. Sedan hade vi ju väldigt kort tid på oss att utföra arbetet – cirka två månader. På den tiden skulle vi rasera den nya ledningen, samla ihop allt skrot och resa den nya. Det kräver minutiös planering. Jag vill ge en eloge till vår arbetsledare Kalle Klandorf som arbetade väldigt fokuserat och intensivt för att lyckas med uppgiften, säger Håkan Eriksson, Project Manager TPD. 

Världens näst äldsta 400 kV- ledning återigen i drift.

23.09.2018

Det pågår stora investeringar i det svenska stamnätet för el för att möta dagens krav på säkra elleveranser och utbyggnaden av exempelvis förnybar elproduktion.  Divisionen TPD har som underentreprenör åt Svenska Kraftnät varit med om att bygga om den östra av de två befintliga 400 kV ledningarna mellan Stackbo i Gävle kommun och Hamra i Enköpings kommun. Ombyggnaden innebar att den befintliga ledningen revs och ersattes av en ny i befintlig ledningsgata. Den nya ledningen driftsattes med lyckat resultat.

- Empower har gjort ett väldigt bra jobb med bra resultat trots vissa utmaningar. Inledningsvis i den första etappen hade vi problem med kvaliteten på stolpmateriel, som gjorde att vi fick senarelägga hela den första etappen ett helt år. Då vi på Svenska Kraftnät bara kunnat ha avbrott på den befintliga ledningen under åtta veckor somrarna år 2011, 2012 och 2013 har Empower därför fått jobba extra hårt denna och förra sommaren. De har verkligen utfört ett bra arbete och de har hela tiden varit lätta och roliga att samarbeta med, säger Svenska Kraftnäts projektledare Annika Swanberg.

- Det här har varit ett mycket spännande projekt med stora utmaningar- av flera skäl. Ledningen mellan Stackbo och Hamra byggdes redan 1953 vilket gör den till världens näst äldsta 400 kV ledning. Bara det är intressant. Sedan hade vi ju väldigt kort tid på oss att utföra arbetet – cirka två månader. På den tiden skulle vi rasera den nya ledningen, samla ihop allt skrot och resa den nya. Det kräver minutiös planering. Jag vill ge en eloge till vår arbetsledare Kalle Klandorf som arbetade väldigt fokuserat och intensivt för att lyckas med uppgiften, säger Håkan Eriksson, Project Manager TPD. 

Tags
Hållbar energi