Lehtirova vindkraftprojekt

03.04.2018

Lehtirova vindkraftprojekt har varit ett viktigt strategiskt steg för Empower på den svenska marknaden och har stärkt det långsiktiga samarbetet mellan OX2 och Empower i vindkraftsbyggande.

Empower är en av huvudentreprenörerna i vindkraftbolaget OX2s Lehtirova vindkraftpark. 41-turbin vindkraftpark ligger i Pajala och Gällivare i norra Sverige. Vindkraftparken ska vara färdig i slutet av 2018 och den årliga elproduktionen uppskattas till 490 GWh per år, vilket ungefär motsvarar den årliga elförbrukningen på 98 000 hushåll.

Empower har konstruerat och byggt väglinjer, kranhissar, grundbottenkonstruktioner och fundament som krävs för vindkraftparkens 41 vindkraftverk. Empower har också varit ansvarig för säkerhetsplanering och vägledning av hela arbetsplatsen. Vindkraftverket var det största vindkraftprojektet i Empowers portfölj 2017 och den första på den riktade svenska marknaden. Lehtirova vindkraftprojekt är stort redan på grundval av antalet vindkraftverk men längre sträckor i parken gör det till ett särskilt stort projekt.

Empower startade jordarbeten i oktober 2016, och fortsätte de genom vintern. I april 2017 började Empower bygga vindkraftverkens fundament. En lång och snöig vinter medförde några utmaningar till början av grundstansgjutningen. Genom att justera gjutningsrytmen kunde schemat behållas. Gjutning fortsatte aktivt hela sommaren, hela vägen till sen höst när grunden för den sista vindturbinen slutfördes.

Empower uppnådde alla de schemalagda målen som fastställdes för 2017 och fortsatte med månadsprognoserna tack vare kompetent personal och noggrann förberedelse. Förutom en projektplan utarbetade Empowers experter risk- och beredskapsplaner för de mest kritiska delarna av projektet .

OX2 har varit nöjd med samarbetet med Empower.

- Empower har alltid behandlat frågor eller problem på ett mycket professionellt sätt och allt har gått enligt plan och enligt schema. Jag rekommenderar Empower för framtida OX2-projekt, säger Björn Olofsson, projektledare på OX2.

Samarbetet med övriga entreprenörer på arbetsplatsen har också gått i en bra och konstruktiv anda.

Lehtirova vindkraftprojekt

03.04.2018

Lehtirova vindkraftprojekt har varit ett viktigt strategiskt steg för Empower på den svenska marknaden och har stärkt det långsiktiga samarbetet mellan OX2 och Empower i vindkraftsbyggande.

Empower är en av huvudentreprenörerna i vindkraftbolaget OX2s Lehtirova vindkraftpark. 41-turbin vindkraftpark ligger i Pajala och Gällivare i norra Sverige. Vindkraftparken ska vara färdig i slutet av 2018 och den årliga elproduktionen uppskattas till 490 GWh per år, vilket ungefär motsvarar den årliga elförbrukningen på 98 000 hushåll.

Empower har konstruerat och byggt väglinjer, kranhissar, grundbottenkonstruktioner och fundament som krävs för vindkraftparkens 41 vindkraftverk. Empower har också varit ansvarig för säkerhetsplanering och vägledning av hela arbetsplatsen. Vindkraftverket var det största vindkraftprojektet i Empowers portfölj 2017 och den första på den riktade svenska marknaden. Lehtirova vindkraftprojekt är stort redan på grundval av antalet vindkraftverk men längre sträckor i parken gör det till ett särskilt stort projekt.

Empower startade jordarbeten i oktober 2016, och fortsätte de genom vintern. I april 2017 började Empower bygga vindkraftverkens fundament. En lång och snöig vinter medförde några utmaningar till början av grundstansgjutningen. Genom att justera gjutningsrytmen kunde schemat behållas. Gjutning fortsatte aktivt hela sommaren, hela vägen till sen höst när grunden för den sista vindturbinen slutfördes.

Empower uppnådde alla de schemalagda målen som fastställdes för 2017 och fortsatte med månadsprognoserna tack vare kompetent personal och noggrann förberedelse. Förutom en projektplan utarbetade Empowers experter risk- och beredskapsplaner för de mest kritiska delarna av projektet .

OX2 har varit nöjd med samarbetet med Empower.

- Empower har alltid behandlat frågor eller problem på ett mycket professionellt sätt och allt har gått enligt plan och enligt schema. Jag rekommenderar Empower för framtida OX2-projekt, säger Björn Olofsson, projektledare på OX2.

Samarbetet med övriga entreprenörer på arbetsplatsen har också gått i en bra och konstruktiv anda.

Tags
Hållbar energi
Vindkraft
Relaterad kontakt