Kommunikation och proaktivt arbete resulterade i nöjd kund och ett lyckat projekt

23.09.2018

Empower vann en offentlig upphandling kring ett uppdrag av svenska kraftnät gällande montering av en topplina och optokabel i en befintlig 400 kV luftledning. Sträckan på 6,5 mil var fördelad på två områden- ett i närheten av Ånge och ett i närheten till Ljusdal. Det var ett komplicerat  uppdrag med många utmaningar – inte minst då arbetet skulle utföras i utmanande terräng under stor tidspress och man var tvungen att ta ledningen ur drift. Nu är projektet avslutat och på Svenska Kraftnät uppskattar man Empowers professionalitet, goda samarbetsvilja och positiva attityd.

Projektets totala sträcka var på dryga 30 mil (från Betåsen i Sollefteå kommun till Bäsna i Borlänge kommun) Eftersom sträckan var så pass lång gjorde Svenska Kraftnät bedömningen att det var svårt att genomföra för en ensam entreprenör så man valde att dela in projektet i olika paketsträckor. Arbetet fördelades på fem aktörer varav Empower var en av dem. Ett tillvägagångssätt som blir allt vanligare.

Driftstoppet och installationsarbetet skedde under  juni och juli. Empowers projektgrupp var sammansatt av den svenska personnel och montage i Empowers verksamhet i Litauen. Under avbrottet arbetade ett 30-tal montörer och arbetet leddes av projektledare Camilla Friman.

- Vi är mycket nöjda med uppdraget. Dels för att bedömningskriterierna vid upphandlingsprocessen var hårda - en av de absolut viktigaste kriterierna var säkerhet i arbete. Att kvala igenom urvalsprocessen tyder på att Empower betraktas som en pålitlig partner som sätter hög prioritet på just arbetssäkerheten. Vi kan nu också glädjas åt ett väl genomfört och lyckat projekt. Genom att ha god struktur och kommunikation har vi lyckats hanterat flera avvikelser som kunden haft på ett utmärkt sätt. Tidspressen fanns med oss hela tiden men genom att arbeta proaktivt har vi haft kontroll över riskerna och arbetet har fortskridit med bibehållen kvalité- och tidplan, säger Camilla Friman, projektledare på Empower.

På Svenska Kraftnät ser man Empower som en välorganiserad och pålitlig partner som tar ansvar och löser problemen allteftersom de dyker upp.

Tomas Bergsten, konsult på Sweco för Svenska Kraftnät, kommenterar:

- Empower har agerat seriöst och visat på god samarbetsvilja. Exempel på detta var när deras projektledare Camilla ringde för att berätta om problem som uppstått då ritningar inte stämt överens med verkligheten, för att i nästa andetag leverera ett förslag på lösning. Det är sådana saker som gör det lätt för oss att utföra arbeten tillsammans med Empower.

Anderas Enbom, chef för Empower säger så här i en kommentar:

- Jag vill  tacka alla inblandade för ett jättebra arbete. Det här är ett ypperligt exempel på ett väl genomfört projekt med kvalificerad projektledning och ett team som är lyhörda och arbetar proaktivt för att leverera bästa möjliga kundupplevelse samtidigt som man håller tidsplanen.  Hatten av för dessa fantastiska medarbetare.  

Kommunikation och proaktivt arbete resulterade i nöjd kund och ett lyckat projekt

23.09.2018

Empower vann en offentlig upphandling kring ett uppdrag av svenska kraftnät gällande montering av en topplina och optokabel i en befintlig 400 kV luftledning. Sträckan på 6,5 mil var fördelad på två områden- ett i närheten av Ånge och ett i närheten till Ljusdal. Det var ett komplicerat  uppdrag med många utmaningar – inte minst då arbetet skulle utföras i utmanande terräng under stor tidspress och man var tvungen att ta ledningen ur drift. Nu är projektet avslutat och på Svenska Kraftnät uppskattar man Empowers professionalitet, goda samarbetsvilja och positiva attityd.

Projektets totala sträcka var på dryga 30 mil (från Betåsen i Sollefteå kommun till Bäsna i Borlänge kommun) Eftersom sträckan var så pass lång gjorde Svenska Kraftnät bedömningen att det var svårt att genomföra för en ensam entreprenör så man valde att dela in projektet i olika paketsträckor. Arbetet fördelades på fem aktörer varav Empower var en av dem. Ett tillvägagångssätt som blir allt vanligare.

Driftstoppet och installationsarbetet skedde under  juni och juli. Empowers projektgrupp var sammansatt av den svenska personnel och montage i Empowers verksamhet i Litauen. Under avbrottet arbetade ett 30-tal montörer och arbetet leddes av projektledare Camilla Friman.

- Vi är mycket nöjda med uppdraget. Dels för att bedömningskriterierna vid upphandlingsprocessen var hårda - en av de absolut viktigaste kriterierna var säkerhet i arbete. Att kvala igenom urvalsprocessen tyder på att Empower betraktas som en pålitlig partner som sätter hög prioritet på just arbetssäkerheten. Vi kan nu också glädjas åt ett väl genomfört och lyckat projekt. Genom att ha god struktur och kommunikation har vi lyckats hanterat flera avvikelser som kunden haft på ett utmärkt sätt. Tidspressen fanns med oss hela tiden men genom att arbeta proaktivt har vi haft kontroll över riskerna och arbetet har fortskridit med bibehållen kvalité- och tidplan, säger Camilla Friman, projektledare på Empower.

På Svenska Kraftnät ser man Empower som en välorganiserad och pålitlig partner som tar ansvar och löser problemen allteftersom de dyker upp.

Tomas Bergsten, konsult på Sweco för Svenska Kraftnät, kommenterar:

- Empower har agerat seriöst och visat på god samarbetsvilja. Exempel på detta var när deras projektledare Camilla ringde för att berätta om problem som uppstått då ritningar inte stämt överens med verkligheten, för att i nästa andetag leverera ett förslag på lösning. Det är sådana saker som gör det lätt för oss att utföra arbeten tillsammans med Empower.

Anderas Enbom, chef för Empower säger så här i en kommentar:

- Jag vill  tacka alla inblandade för ett jättebra arbete. Det här är ett ypperligt exempel på ett väl genomfört projekt med kvalificerad projektledning och ett team som är lyhörda och arbetar proaktivt för att leverera bästa möjliga kundupplevelse samtidigt som man håller tidsplanen.  Hatten av för dessa fantastiska medarbetare.  

Tags
Hållbar energi
Relaterad kontakt