Referenser

Kundupplevelser

Kommunikation och proaktivt arbete resulterade i nöjd kund och ett lyckat projekt

Empower vann en offentlig upphandling kring ett uppdrag av svenska kraftnät gällande montering av en topplina och optokabel i en befintlig 400 kV luftledning. Sträckan...

Världens näst äldsta 400 kV- ledning återigen i drift.

Det pågår stora investeringar i det svenska stamnätet för el för att möta dagens krav på säkra elleveranser och utbyggnaden av exempelvis förnybar elproduktion. ...

Big data hjälper till att förhindra produktionsproblem

Empower levererade EmSight-analystjänsten till Stora Ensos pappersbruk Anjala hösten 2017. Målet med tjänsten är att proaktivt hantera potentiella produktionsproblem och...

Uppdatering av Carunas kundinformationssystem

Finlands största eldistributionsföretaget Caruna började använda Empowers EnerimCIS fakturering och kundinformationssystem som en SaaS-tjänst under hösten 2017. Detta...

Lehtirova vindkraftprojekt

Lehtirova vindkraftprojekt har varit ett viktigt strategiskt steg för Empower på den svenska marknaden och har stärkt det långsiktiga samarbetet mellan OX2 och Empower i...