Empower

Vilka är vi?

Empower är ett multinationellt företag som utvecklar ett smartare samhälle.

Vi utvecklar digitala plattformar för kundbehov med hjälp av erkänd branschexpertis inom serviceverksamheten, allt från att bygga och upprätthålla el- och telenät och upprätthålla fabriker och kraftverk för att leverera informationshanteringssystem och tjänster till energisektorn. Företaget är verksamt i Norden och Baltikum.

 

Vi fokuserar på de 4 grundläggande förutsättningarna för smart samhälle:

Intelligent Data

Dataekonomin är ett nytt sätt att göra affärer genom att använda information och teknik för att möjliggöra kommunikation, dataöverföring och kommersiella transaktioner. Det ”nätverkande” företaget utgör kärnan i den digitala ekonomin. Plattformar överträffar pipelines.

Läs mer  

Hållbar energi

En revolution runt smarta nät pågår för fullt. Tre viktiga megatrender: (1) Övergång till förnybar energi (2) Livet i elnätets utkant och (3) Elektrifieringen av samhället, driver alla på investeringar för att förnya, bygga och driva smartare nät och tillhörande drifttjänster.

Läs mer  

Smart industri

Industri 4.0 introducerar vad som har kallats den ”smarta fabriken”, i vilken cyberfysiska system kontrollerar och övervakar processer, fattar decentraliserade beslut och arbetsflöden är digitaliserade och datadrivna. Fördelarna är uppenbara. I mycket krävande arbetsmiljöer kan m...

Läs mer  

Hyper-Connectivity

Ett hyperuppkopplat samhälle präglas av ständigt anslutna, inbäddade lösningar – ett samhälle där uppkoppling blir ”som el”, en absolut nödvändighet. Uppkopplingens snabbhet och robusthet blir livsviktiga i våra dagliga liv och ger bränsle åt innovationer och banbrytande tjänster...

Läs mer  

Vår korta historia

Empower Groups historia går tillbaka till 1988 då Teollisuuden Voimansiirto Oy grundades. Bolaget ägdes då av Etelä-Pohjanmaan Voima, Pohjolan Voima, Nokia Voima och Etelä-Suomen Voima och specialiserade sig på kraftöverföring, försäljning och inköp av el samt konstruktion och underhåll av kraftöverföringsnät. Teollisuuden Voimansiirto slogs 1997 samman med Pohjolan Voima.

Empower grundades 1998 när Pohjolan Voima infogade gruppens tjänsteverksamhet i en ny bolagsgrupp, PVO-Palvelut Oy. I samband med detta etablerades ett antal dotterbolag inom olika affärsområden.

Det första steget mot internationalisering togs år 2000 när bolaget förvärvade en majoritet i Eesti Elektrivõrkude Ehitus, ett estländskt nätkonstruktionsbolag. År 2002 bytte Eesti Elektrivõrkude Ehitus namn till Empower EEE AS som har dotterbolag i Estland, Lettland och Litauen.

2001 överlät Vattenfall Oy en del av sin verksamhet till Empower och gick samtidigt in som ny aktieägare i bolaget. Under detta kontrakt blev även Suomen Voimatekniikka Oy ett dotterbolag till Empower.

Empower Oy, som vi känner det idag, skapades i slutet av 2003. Den dåvarande företagsledningen köpte tillsammans med investerarna 3i Group och Nordea Capital hela aktiekapitalet av Pohjolan Voima och Vattenfall.

2008 förändrades återigen ägarstrukturen till den som gäller idag. De nuvarande ägarna är AAC Capital Partners tillsammans med Empowers ledning.

2020 har varit ett år av reformer för Empower. Den 30 juni 2020 slutförde Empower försäljningen av sin Energy Intelligence verksamhet som genomfördes av Empower IM Oy till fonder som rådgivits av nordeuropeiska private equity-företaget KLAR Partners Ltd. I juli ändrades koncernens ägande när Enersense International Plc förvärvade hela aktiekapitalet i Empower Group. Som ett resultat av förvärvet blev Empower ett 100% dotterbolag till Enersense.

Vi utvecklar smartare samhällen och håller pulsen uppe på den 24/7.

Vision

Empower tror i en värld där allt i det smarta samhället är helt uppkopplat, drivet av hållbar energi, smart tillverkat och styrt av intelligenta data.

 

 

 

Mission

Med vår hjälp kan olika delar av samhället – driftkritiska tjänsteleverantörer, organisationer och institutioner – utveckla och realisera sina planer för ett smartare samhälle.
Vår Strategi

Domänkunskaper genom Agile Service Work

Till skillnad från rena teknikföretag har vi branschspecifika erfarenheter och tjänar människor på marken för att hålla puls på smart samhälle 24/7.

Digitaliserade processer, verktyg och produkter

Till skillnad från rena serviceföretag innoverar och utvecklar vi intuitiva, effektiva och skalbara digitala mjukvaruprodukter för att få jobbet effektivt.

Intelligenta data

Genom människor, digitala produkter och teknologier samlar vi in färsk, obearbetad och realtid smart samhällsdata för att förfina, tillhandahålla och operationalisera det.

Våra värderingar utgör den dagliga grunden för vårt arbete och vägleder våra handlingar och beslut.

Skapa en vinnande attityd

  • Vi tar ansvar för att driva vår verksamhet mot uppsatta mål genom att arbeta med ständiga förbättringar. Vi arbetar helt enkelt för att bli lite bättre – varje dag.
  • Som kollegor lyfter vi dagligen positiva exempel och ger konstruktiv feedback.

Agera som en förebild

  • Vi föregår med gott exempel genom att visa varandra respekt. Vi uppträder mot andra som vi vill att andra ska uppträda mot oss, både gentemot kollegor, kunder och leverantörer.
  • Som kollegor är vi ärliga, även med våra misstag. Vi tar ansvar för att be om hjälp när vi behöver det.

Kommunicera

  • Att kommunicera handlar om att vara lyhörd för vad personer i vår omvärld säger, och tydlig med vad vi själva vill förmedla till andra.
  • Som kollegor pratar vi med varandra, inte om varandra. Vi ger och söker aktivt daglig återkoppling och information.

Ta ansvar

  • Vi är lojala med fattade beslut och håller alltid vad vi lovar. Det är vi stolta över.
  • Som kollegor ser vi till att leverera i tid och vågar ingripa när vi ser att det behövs.

Skapa förtroende

  • Förtroende handlar om att bygga långsiktig tillit med kollegor, kunder och leverantörer genom ett ärligt och personligt bemötande.
  • Som kollegor ger vi varandra förtroende genom att visa respekt för varandra och vara tydliga.

Empower har fem värderingar som vägleder oss i hur vi arbetar tillsammans och hur vi gör affärer med andra. En stark företagskultur med gemensamma värderingar är avgörande för att våra medarbetare ska trivas och utvecklas på jobbet. Vi jobbar därför aktivt med våra värderingar och ser dem som en del av utvecklingen av såväl medarbetare som verksamhet.