Utmanande och varierande arbetsuppgifter

Salla Nyberg, System/applikationsspecialist

25.09.2018

Jag har en examen i elkraftteknik från Tampere University of Technology. Jag har arbetat på Empower i mer än tio år nu. I slutet av mina studier gjorde jag mitt examensarbete om kraftverksdammen Harjavalta för Länsi-Suomen Yhteiskäyttö Oy och blev sedan kvar. Det var 2002 och sedan dess har bolaget gått samman med Empower.

Löser kundens problem

Jag arbetar som systemspecialist på vårt energihandelssystem (EmpowerEMS) inom Information Management Services. Man kan säga att jag identifierar och löser våra kunders problem i systemet.

En normal arbetsdag jobbar jag med parameterhanteringen i systemet och produktion av nytt innehåll för att möta behoven hos våra kunder och slutanvändare . Jag arbetar mellan kunden och systemet med målet att skapa kundens önskade funktioner i systemet.

Utmanande och varierande uppgifter

Det bästa med Empower är att jag har bra kollegor och att det är en trevlig och avslappnad atmosfär på jobbet. Mina kollegor finns inte bara i Finland utan även i Sverige och Norge.

Jag drivs av att få arbeta med utmanande och varierande arbetsuppgifter, vilket jag får på Empower.

Bra balans i livet

Jag har två barn, 1 och 2 år, och nyligen flyttat in i ett nytt hus – de ger en bra balans i livet.  Om jag har tid för andra aktiviteter spelar jag trombon i en blåsorkester. Mitt motto i livet är: "Enkelt är vackert."

Utmanande och varierande arbetsuppgifter

Salla Nyberg, System/applikationsspecialist

25.09.2018

Jag har en examen i elkraftteknik från Tampere University of Technology. Jag har arbetat på Empower i mer än tio år nu. I slutet av mina studier gjorde jag mitt examensarbete om kraftverksdammen Harjavalta för Länsi-Suomen Yhteiskäyttö Oy och blev sedan kvar. Det var 2002 och sedan dess har bolaget gått samman med Empower.

Löser kundens problem

Jag arbetar som systemspecialist på vårt energihandelssystem (EmpowerEMS) inom Information Management Services. Man kan säga att jag identifierar och löser våra kunders problem i systemet.

En normal arbetsdag jobbar jag med parameterhanteringen i systemet och produktion av nytt innehåll för att möta behoven hos våra kunder och slutanvändare . Jag arbetar mellan kunden och systemet med målet att skapa kundens önskade funktioner i systemet.

Utmanande och varierande uppgifter

Det bästa med Empower är att jag har bra kollegor och att det är en trevlig och avslappnad atmosfär på jobbet. Mina kollegor finns inte bara i Finland utan även i Sverige och Norge.

Jag drivs av att få arbeta med utmanande och varierande arbetsuppgifter, vilket jag får på Empower.

Bra balans i livet

Jag har två barn, 1 och 2 år, och nyligen flyttat in i ett nytt hus – de ger en bra balans i livet.  Om jag har tid för andra aktiviteter spelar jag trombon i en blåsorkester. Mitt motto i livet är: "Enkelt är vackert."