Empower som arbetsgivare

Var med och lägg grunden till ett smart samhälle!

På Empower är du en uppskattad expert som arbetar för ett företag byggt på en vinnarinställning. Du anförtros ett stort ansvar och intressanta arbetsuppgifter. Du befinner dig dessutom i en dynamisk, stödjande och vänlig arbetsatmosfär där vi utför ett arbete som verkligen spelar roll.

Vi investerar i våra medarbetares välbefinnande och utveckling. Vi tror dessutom att du främst växer genom att anta utmaningar och prova nya roller eller ansvarsområden. Vi är stora nog att ha intressanta projekt och utmaningar som får dig att utvecklas. Samtidigt är vi så små att du kan spela en viktig roll, påverka saker och göra skillnad.

Skickliga och uppmuntrande kollegor finns vid din sida på din Empower-färd. Vänliga kollegor och en trevlig atmosfär är ord som ofta används för att beskriva Empower som arbetsgivare av våra anställda. Den trevliga atmosfären och stödjande miljön på våra arbetsplatser är ofta en anledning till varför man gärna börjar hos oss och vill stanna kvar!

Våra värderingar

Enligt våra värderingar föregår vi med gott exempel, kommunicerar, bygger tillit, tar ansvar och har en vinnarinställning. Detta utgör den dagliga grunden för vårt arbete och vägleder våra handlingar och beslut.

Läs mer om våra värderingar