Smart industri

Smart industri

En värld av autonoma verksamheter och cyberfysiska system

Industri 4.0 introducerar vad som har kallats den ”smarta fabriken”, i vilken cyberfysiska system kontrollerar och övervakar processer, fattar decentraliserade beslut och arbetsflöden är digitaliserade och datadrivna. Fördelarna är uppenbara. I mycket krävande arbetsmiljöer kan mänskliga arbetares hälsa och säkerhet förbättras markant.