Intelligent data

Intelligenta data

Från att tjäna på big data till datadriven automatisering

Dataekonomin är ett nytt sätt att göra affärer genom att använda information och teknik för att möjliggöra kommunikation, dataöverföring och kommersiella transaktioner. Det ”nätverkande” företaget utgör kärnan i den digitala ekonomin. Plattformar överträffar pipelines.