Hållbar energi

Leverans av hållbar energi

Energiaktörer bryter ny mark

En revolution runt smarta nät pågår för fullt. Tre stora megatrender:

  1. Övergång till förnybar energi
  2. Livet i elnätets utkant och
  3. Elektrifieringen av samhället

driver alla på investeringar för att förnya, bygga och driva smartare nät och tillhörande drifttjänster.