Blogit

ons 11 dec 2019 15:18:32

Seuraavan sukupolven älymittareiden kuormanohjausrajapinnat määritellään nyt!

Yhteiskunnan sähköistyminen edellyttää muutoksia sähkönkäyttöön ja toisaalta näiden muutosten mahdollistamista. Älymittarit - eli laitteet, jotka mittaavat kunkin sähkönkäyttöä, voisivat tulevaisuudessa toimia älykkäästi apuna myös sähkönkäytön säätelyssä. Toisin sanoen tarjota itse kullekin mahdollisuuden joustaa omassa sähkönkäytössään hetkinä, jolloin sähköä kulutetaan keskimääräistä enemmän tai on vähemmän saatavilla.

Fiksulla tavalla ja kunkin osapuolen reunaehtojen täyttyessä.

Energiateollisuus ry:n alainen Sähkötutkimuspooli tilasi kuormanohjausrajapinnan määrittely –projektin Empowerilta, lue blogistamme lisää siitä missä nyt mennään: https://www.empower.fi/aineistot/blogit/seuraavan-sukupolven-alymittareiden-kuormanohjausrajapinnat-maaritellaan-nyt.html


Energiateollisuus ry:n alainen Sähkötutkimuspooli on tilannut kuormanohjausrajapinnan määrittely –projektin Empowerilta. Projekti on käynnistetty syksyllä 2019 ja sen on määrä valmistua maaliskuussa 2020. Tavoitteena on laatia kuormanohjausrajapinnan määrittely, jonka kautta sähkönmyy...