Vår historia

Vi är ett multinationellt företag som utvecklar ett smartare samhälle.

Empower digital technology

Foregångare med erkänd branschexpertis

Läs mer

Intresserad av att arbeta på Empower?

Läs om Empower som arbetsgivare

 

Vilka är vi?

Vi är ett smart företag som erbjuder en unik kombination av branschspecifika tjänster, processleveransverktyg och intelligenta dataplatser och utvecklar ett smartare samhälle.

 

200

Krävande projekt som levereras

200

Krävande projekt som levereras

250TB

Smart samhällsdata processas varje dag.

250TB

Smart samhällsdata processas varje dag.

250K

Fakturerbara tjänster transaktioner

250K

Fakturerbara tjänster transaktioner

1700

Medarbetare

1700

Medarbetare

Vår mission

Vi utvecklar smartare samhällen och håller pulsen uppe på den 24/7.

Med vår hjälp kan olika delar av samhället – driftkritiska tjänsteleverantörer, organisationer och institutioner – utveckla och realisera sina planer för ett smartare samhälle.

Läs mer om Empower-koncernen

Intelligent data

Dataekonomin är ett nytt sätt att göra affärer genom att använda information och teknik för att möjliggöra kommunikation, dataöverföring och kommersiella transaktioner. Det ”nätverkande” företaget utgör kärnan i den digitala ekonomin. Plattformar överträffar pipelines.

Läs mer  

Smart industri

Industri 4.0 introducerar vad som har kallats den ”smarta fabriken”, i vilken cyberfysiska system kontrollerar och övervakar processer, fattar decentraliserade beslut och arbetsflöden är digitaliserade och datadrivna. Fördelarna är uppenbara. I mycket krävande arbetsmiljöer kan m...

Läs mer  

Leverans av hållbar energi

En revolution runt smarta nät pågår för fullt. Tre viktiga megatrender: (1) Övergång till förnybar energi (2) Livet i elnätets utkant och (3) Elektrifieringen av samhället, driver alla på investeringar för att förnya, bygga och driva smartare nät och tillhörande drifttjänster.

Läs mer  

Hyper connectivity

Ett hyperuppkopplat samhälle präglas av ständigt anslutna, inbäddade lösningar – ett samhälle där uppkoppling blir ”som el”, en absolut nödvändighet. Uppkopplingens snabbhet och robusthet blir livsviktiga i våra dagliga liv och ger bränsle åt innovationer och banbrytande tjänster...

Läs mer  

Kundupplevelser

Kommunikation och proaktivt arbete resulterade i nöjd kund och ett lyckat projekt

Empower vann en offentlig upphandling kring ett uppdrag av svenska kraftnät gällande montering av en topplina och optokabel i en befintlig 400 kV luftledning. Sträckan...

Världens näst äldsta 400 kV- ledning återigen i drift.

Det pågår stora investeringar i det svenska stamnätet för el för att möta dagens krav på säkra elleveranser och utbyggnaden av exempelvis förnybar elproduktion. ...

Big data hjälper till att förhindra produktionsproblem

Empower levererade EmSight-analystjänsten till Stora Ensos pappersbruk Anjala hösten 2017. Målet med tjänsten är att proaktivt hantera potentiella produktionsproblem och...

Uppdatering av Carunas kundinformationssystem

Finlands största eldistributionsföretaget Caruna började använda Empowers EnerimCIS fakturering och kundinformationssystem som en SaaS-tjänst under hösten 2017. Detta...

Lehtirova vindkraftprojekt

Lehtirova vindkraftprojekt har varit ett viktigt strategiskt steg för Empower på den svenska marknaden och har stärkt det långsiktiga samarbetet mellan OX2 och Empower i...