Empower has commenced staff negotiations regarding possible closing of its Luleå office

24.01.2014

Due to persistent losses of the company's operations in Luleå office and weak market outlook, Empower considers to close down its local office in Luleå, North Sweden. Empower employs 60 persons in Luleå, who would be affected if a decision to close down will be made.

Alongside with the negotiations the company is seeking other alternatives which would enable Empower to adapt to the prevailing local market conditions. Empower's Luleå office sells maintenance and project services to industrial clients in North Sweden. 

Outisde Luleå, Empower has over 400 employees in Sweden. Possible decisions regarding its Luleå office do not affect on company's other operations in Sweden. 


Empower inleder förhandlingar om en möjlig nedläggning av Luleåkontoret

På grund av de lönsamhetsproblem som verksamheten har lidit av de senaste åren och svaga framtidsutsikter, överväger Empower att nedlägga sitt lokalt kontor i Luleå som ett alternativ. Empower har 60 anställda i Luleå som alla har varslats om en möjlig uppsägning. Parallellt med de förhandlingarna ser bolaget över möjligheter till alternativa snabba anpassningsåtgärder. Empowers verksamhet i Luleå innebär underhåll och projekttjänster mot industrikunder i Nord Sverige. 

Empowers Sverigeverksamhet innebär över 400 medarbetare utanför Luleå. De möjliga anpassningsåtgärder i Luleå har ingen verkan på bolagets övriga verksamhet i Sverige. 


Empower has commenced staff negotiations regarding possible closing of its Luleå office

24.01.2014

Due to persistent losses of the company's operations in Luleå office and weak market outlook, Empower considers to close down its local office in Luleå, North Sweden. Empower employs 60 persons in Luleå, who would be affected if a decision to close down will be made.

Alongside with the negotiations the company is seeking other alternatives which would enable Empower to adapt to the prevailing local market conditions. Empower's Luleå office sells maintenance and project services to industrial clients in North Sweden. 

Outisde Luleå, Empower has over 400 employees in Sweden. Possible decisions regarding its Luleå office do not affect on company's other operations in Sweden. 


Empower inleder förhandlingar om en möjlig nedläggning av Luleåkontoret

På grund av de lönsamhetsproblem som verksamheten har lidit av de senaste åren och svaga framtidsutsikter, överväger Empower att nedlägga sitt lokalt kontor i Luleå som ett alternativ. Empower har 60 anställda i Luleå som alla har varslats om en möjlig uppsägning. Parallellt med de förhandlingarna ser bolaget över möjligheter till alternativa snabba anpassningsåtgärder. Empowers verksamhet i Luleå innebär underhåll och projekttjänster mot industrikunder i Nord Sverige. 

Empowers Sverigeverksamhet innebär över 400 medarbetare utanför Luleå. De möjliga anpassningsåtgärder i Luleå har ingen verkan på bolagets övriga verksamhet i Sverige. 


Topics
  • Data, Telecom, IT
  • Energy issues
  • Energy
  • Contracting, Machines
  • Engineering industry
  • Web services
Related contact

Empower group Communications

Empower's Media Desk is pleased to assist media Mon-Fri from 9.00 am to 4.00 pm Finnish time

Tel +358 40 6417 000 empower.communications[at]empower.eu